Odborná príručka „ANATÓMIA A FYZIOLÓGIA NECHTOVÉHO APARÁTU“

30,00  vrátane DPH

Odporúčané pre odborníkov v oblasti manikúry a pedikúry.

Predkladaná publikácia je prvým a zatiaľ jediným pokusom o systematizáciu a výklad teoretických a praktických znalostí o anatómii a fyziológii nechtového aparátu pre odborníkov v oblasti manikúry a pedikúry nielen v Českej republike, ale celkovo vo svete.
Moderný prístup, predstavenie len súčasných overených informácií, vysoko profesionálna úroveň výkladu, široký rozhľad autoriek a dlhoročná prax v odbore sú kľúčovými prednosťami daného diela, ktoré sa nám pošťastilo držať v rukách.

Kategória:

Popis

Autorky príručky Bc. Svetlana Raykhman a Mgr. Veronika Vitkovská vykonali pri príprave publikácie skutočne globálnu prácu zameranú na štúdium vedeckej a lekárskej literatúry venovanej zvolenej problematike naprieč rôznymi krajinami po celom svete; ďalej tiež na štúdium terminológie predstavené v odborných štúdiách v rôznych jazykoch, rôznych teoretických školách a vedeckých smeroch, a to so zreteľom na súčasnú podobu odborného názvoslovia a tiež na jeho predchádzajúce vývojové fázy v rôznych obdobiach. Nebolo ľahké získať všetky tieto informácie, pretože časť zdrojov a titulov nie je verejne prístupná.
Rozptýlené nejednotné informácie autorky pracne skompletizovali, naštudovali, analyzovali, usporiadali a prepracovali pre prístupnejšie vnímanie.

Osobitnú pozornosť autorky venovali terminológii, ktorá je bohužiaľ v súčasnej dobe neúplná a miestami rozporná. Úroveň praktických služieb v odboroch manikúra a pedikúra sa čoraz viac zvyšuje, ale teoretické znalosti sa ešte stále opierajú o občas zastarané tradičné poňatie a často sú v rozpore s praxou. Práve preto je teraz na čase nechtový aparát podrobnejšie preskúmať a termíny zaktualizovať.
V dnešnej dobe sa najviac tejto problematike venujú americkí vedci, s ktorými autorky mali možnosť byť v kontakte a určité aspekty konzultovať.

Príručka sa neobmedzuje len na obnovenie a upresnenie terminológie, ale pokúša sa aj o jedinečné porovnanie terminológie anatomickej a odbornej v manikérskej a pedikérskej praxi. Pre ľahšiu orientáciu je príručka vybavená na konci slovníkom termínov.

Pre väčšiu názornosť je príručka rozšírená o perfektne realizované grafické ilustrácie a schémy využiteľné v práci, a ide teda o vynikajúce ilustrované vydanie. Výsledkom prakticky dvojročnej práce je dielo, ktoré bolo zostavené s cieľom pomôcť tak študentom v odbore, ako aj existujúcim manikérkam a pedikérkam a tiež školiteľom pri upresnení odbornej terminológie ak vysvetleniu procesov prebiehajúcich v nechtovom aparáte. Kniha má slúžiť ako všeobecná príručka a veríme, že sa ukáže ako nástroj užitočný.