PODOLÓGIA

Podologička  Marianna Kováčová

Termín na ošetrenie si vopred dohodnite  telefonicky na tel. č. 0903 841 116.

V prípade, že sa Vám nedarí dovolat, pravdepodobne práve pracujeme a na neprijaté hovory odpovedáme čo najskôr, ako to bude možné. Prosíme Vás, aby ste zanechali správu s vašou požiadavkou a prípadne priložili fotografiu problému.

PODOLÓGIA

Podologický proces je súčasťou multidisciplinárnej a medziodborovej odbornej starostlivosti o nohy pacienta. Dôležitá a neodmysliteľná je spolupráca s lekármi z rôznych odborov. V oblasti podológie skúmame súvislosti, hľadáme príčiny a ponúkame vhodné riešenia pre Vaše chodidlá.

Podológ sa venuje ošetrovaniu pacientov s miernymi obtiažami, ale tiež semikritických pacientov s rôznymi diagnózami, s cieľom predchádzať komplikáciám v ich zdravotnej starostlivosti. Zvláda základný manažment diabetickej nohy bez zásahu do integrity kože a hlbších tkanív, predovšetkým u pacientov trpiacich diabetom, cievnou nedostatočnosťou, artritídou, vrodenou trombofíliou a podobne.

Dôležité je dodržiavať navrhnutý protokol v domácej starostlivosti pacienta.

Podológia v PEDANTE

Podológ je zdravotnícky odborník, ktorý sa zaoberá preventívnou a rekondičnou starostlivosťou o chodidlá. V našej podologickej ambulancii vám podológ vie

 • poskytnúť podologický skríning
 • podologické ošetrenie semikritických pacientov so SDN
 • vykonať vyšetrenie biomechaniky chôdze pohybového aparátu chodidla – analýzy chodidla
 • navrhnúť a odporúčať ortopedické vložky alebo individuálne ortopedické vložky
 • odporučiť korektory na odľahčenie prstov a chodidla
 • odobrať stery a odber materiálu na ďalšie odborné vyšetrenia
 • ošetriť mykotické, zdeformované a zhrubnuté nechty
 • ošetriť zarastajúce nechty i semikritických pacientov
 • navrhnúť orthonyxiu – špony na reguláciu zdeformovaného alebo inak poškodeného nechtu
 • navrhúť protetiku nechtu – rekonštrukciu nechtovej platničky, v prípade chronicky a trvale poškodených nechtov
 • ošetriť bolestivé kurie oká a mozoly
 • pripraviť  bradavice k dermatológovi
 • aplikovať zábaly na odľahčenie chodidla v prípade prasklín
 • ovláda základy ošetrenia rán
 • odporučiť vhodnú liečbu a prípravky na ošetrovanie
 • edukovať o problematike
 • odporučiť odborného lekára
 • poskytnúť konzultáciu