Video Kurzy

Zakúp si online video kurz a dostaneš mail s prístupovými údajmi do členskej sekcie (Video kurz máš prístupný 1 rok).

  • Video kurz je dobre zobrazovaný na všetkých zariadeniach. V počítači, notebooku, tablete aj mobile.
  • Kedykoľvek a kdekoľvek. Stačí pár kliknutí myšou.
  • Moje dlhoročné know-how, Vaše otázky a problémy som spracovala a premietla do  videí v tomto video kurze.
  • Video kurz je zameraný na príklady z praxe, žiadne omáčky.

POZOR NA NÁKUP Z ČIECH!

Ak chcete nakupovať na firmu a nie ste platci DPH, musíte sa registrovať u Vás v CZ pre nákup služieb zo zahraničia a do identifikačných údajov uviesť aj identifikačné číslo pre DPH, ktoré Vám pridelia pre tento účel. NEUVÁDZAJTE nesprávne číslo, systém to zistí, že číslo je nesprávne. Keďže faktúra bude vystavená bez DPH a vy musíte DPH odviesť u vás v CZ.

Alebo nakúpiť ako súkromná osoba , bez firemných údajov a zaplatíte sumu s DPH už na SK a nič nemusíte už platiť.

V prípade zákazníkov z Čiech je to identifikovaná osoba pre daň podľa § 6h zákona č. 235/2004 Sb.Zákon o dani z přidané hodnoty:

Osoba povinná k dani se sídlem nebo provozovnou v tuzemsku, která není plátcem, je identifikovanou osobou ode dne přijetí zdanitelného plnění s místem plnění v tuzemsku od osoby neusazené v tuzemsku, pokud se jedná o

a) poskytnutí služby,

b) dodání zboží s instalací nebo montáží, nebo

c) dodání zboží soustavami nebo sítěmi.

Prosím informujte sa u svojho účtovníka (daňového poradcu).

Uvedené informácie sa týkajú zdaniteľných osôb – podnikateľov.

V prípade nejasností ma kontaktujte na 0903 841 116.

ZDARMA

ZDARMA

Cena 50 €

Cena 200 €

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

Cena 70 €

Cena 70 €

Cena 230 €

Cena 70 €

Cena 70 €

Cena 70 €

Cena 70 €

Cena 200 €

Cena 200 €

Cena 200 €