Špony a zarastajúce nechty

V PEDANTE vykonávame aktuálne najmodernejšie metódy v EU v oblasti šponovania zarastajúcich nechtov. Používame rôzne druhy špôn, ktorých výber volíme podľa potreby a druhu postihnutého nechtu.

Ponúkame jedinečné a prelomové riešenia v liečbe zarastajúcich nechtov. Navštívte nás , zverte sa nám do rúk , vyberieme pre Vás to najlepšie riešenie. Ku každému klientovi pristupujeme individuálne a teda aj k spôsobu terapie a dĺžky terapie , všetko podla stavu závažnosti.

U nás sa môžete objednať telefonicky a urgentne – bolestivé prípady berieme prednostne, na čísle 0903 841 116.

Špona

  •  pomáha efektívne a rýchlo pri problémoch so zarastenými, zatočenými a deformovanými nechtam.
  • je možné s ňou riešiť aj kozmetické korektúry alebo aj včas predchádzať zdravotným problémom.
  • špony pomôžu aj tam, kde nedokáže pomôcť ani chirurg
  • vyrieši problém so zarastaním nechtu navždy a už pri prvom ošetrení
  • úlohou tejto terapie je neutralizovať všetky bolestivé konflikty v nechtových valoch
  • vedie k náprave priečneho zakrivenia nechta a obnoviť tak jeho normálnu morfológiu.
  • výsledkom terapie pomocou špôn je pravidelný, estetický a funkčný necht, ktorý je v harmónii s tvarom palca, bez recidívy zarastania.
  • po skončení terapie je nevyhnutné riadiť sa radami a odporúčaniami pedikérky .

Dĺžka terapie šponami

závisí od obtiažnosti zarastajúceho nechtu. Od 3 až 12 mesiacov. Nechet sa musí vyrovnať a ak je lôžko pod nechtom zdeformované , musí sa tiež dostať do pôvodného stavu aby udržalo vyrovnaný necht. Je to proces, ktorý však zabezpečí trvalý a bezbolestný stav.

Aké druhy špon používame

 

1. BS Spange

 –je patentovaná špona vyrobená s pružného polyflexového materiálu. Aplikuje sa na vopred upravený necht s použitím lepidla, z jednej strany nechty do druhej na jeho povrchu. Po jeho aplikácií je možná úprava lakovaním (pokiaľ sa nevyskytuje zápal). Špona aktivuje ťah nechtu, fixuje do správneho postavenia a zabraňuje zarastaniu.

2. Podofix

– aktívna nalepovacia špona kombinovaná s drôtikom, prispôsobuje nechtu a v priebehu niekoľkých sekúnd sa môže aplikovať. Až potom sa pomocou zabudovaného šponovacieho drôtiku aktivuje ťah. Týmto sa garantuje vynikajúca forma špony, bezpečné uchytenie na nechte a maximálny výsledok.

3. IMKOR

– plastová elastická špona s pamäťou pre opravu deformácií nechtu a to pomocou jemno-elastických sil, ktoré dlhodobo pôsobia v protismere deformácie. Táto špona sa po nalepení na zarastajúci alebo zdeformovaný necht vyrovnáva do pôvodného tvaru a vytvára tak sústavný ťah na vrastené okraje nechtu. Tento ťah spôsobí odľahčenie tlaku na nechtový val a zbaví tak postihnutého bolesti. V prípadoch, keď sa necht roluje smerom dovnútra je možné pôsobením špony zmenšiť zaoblenie nechtu a nechtového lôžka a necht sa postupne vyrovná.

4. Ross Fraser

– špona z dentálneho drôtu , ktorá je vyrobená na mieru. Uchytenie špony je pod nechtom z jednej i druhej strany , čo garantuje ťah špony a aktiváciu nechtu do vyrovnávacej fázy.

5. Combiped

– kombinovaná špona ,účinná pre zarastajúce a deformované nechty, ktorá sa zasúva  na jednej strane pod nechet a druhý konec je zakončený plastovou podložkou a lepí sa na nechet.

6. Titánová špona

– titánová špona ,účinná pre zarastajúce a deformované nechty, ktorá sa aplikuje na povrch nechtu. Titánová špona je elastický materiál s pamäťou, ktorý funguje na princípe, spätného ťahu. Fixuje sa dentálnym kompozitom .